Felaket kurtarma (Disaster Recovery):

Doğal afet veya insan kaynaklı aksaklıklardan dolayı sistemlerinizin kesintiye uğramadan çalışmasını sağlamak ve kayıpları önlemek için profesyonel hizmet alın.

İş sürekliliği (Business Continuity):

Ciddi bir teknik aksaklık ya da doğal afet nedeniyle sistemlerinizin çalışamaz duruma gelmesini engelleyin. Verilerinizin nasıl korunup kurtarılacağı ve kurum faaliyetlerinin nasıl devam ettirileceğini planlayın.

İş Sürekliliği

Dayanıklılık – Yedeklilik (Resilience):

Sistemlerin, felaket ya da bakım çalışmaları sırasında çalışmaya devam etmesini sağlayan yedeklilik kurgularını oluşturun.

Kurtarma (Recovery):

Verilerin (sunucu içindeki dosyalar, switch veya güvenlik ürünlerinin konfigürasyonları), sunucuların ve uygulamaların tekrar çalışır hale getirilmesine yönelik çözümlerden faydalanın.

Acil Durum Planı (Contingency Plan):

Bir felaket veya afet durumunda uygulamaların ve çalışmaların başka bir konumda, daha düşük veya aynı performans ve kapasitede devam etmesini sağlayın.

Felaket Kurtarma

RPO (Recovery Point Objective):

Olası bir felaket anında kabul edilebilir veri kaybının boyutunu ifade eder. BT altyapınızın kesintiye uğraması durumunda kabul edilebilir sınırları sağlıklı bir şekilde belirleyin. Veri kaybı yaşamadan aksaklıkları atlatacak yedekleme kurguları oluşturun.

RTO (Recovery Time Objective):

Felaket anından sonra sistemi ne kadar sürede tekrar devreye aldığınızı ifade eder. Kritik iş süreçlerinize en uygun RTO kurgusunu belirleyin.

Örnek Senaryolar

Senaryo 1: İstanbul’da Load Balancer özelliği kullanılarak iki adet uygulama sunucusu ve iki adet veri tabanı sunucusun birbirine senkron şekilde yedeklenerek çalışması.

Senaryo 2: İstanbul’da Load Balancer özelliği kullanılarak iki adet uygulama sunucusu ve iki adet veri tabanı sunucusunun aktif – pasif şekilde yedeklenerek çalışması.

Senaryo 3: İstanbul’da Firewall ve VPN özelliği kullanılarak ikisi İstanbul’da birisi İzmir’de olmak üzere üç adet uygulama sunucusu, ikisi İstanbul’da birisi İzmir’de olmak üzere üç adet veri tabanı sunucusunun aktif – pasif – pasif şekilde mirroring ve log shipping ile yedeklenerek çalışması.

Senaryo 4: İstanbul’da Firewall ve VPN özelliği kullanılarak ikisi İstanbul’da birisi İzmir’de olmak üzere üç adet uygulama sunucusu, ikisi İstanbul’da birisi İzmir’de olmak üzere üç adet veri tabanı sunucusunun aktif – pasif – pasif şekilde SQL Backup&Replication ile yedeklenerek çalışması.

Senaryo 5: VMware platformu ile sanallaştırılan fiziksel sunucunun replikasyonu (verilerin farklı konuma taşınması).

Senaryo 6: VMware-HyperV platformu ile sanallaştırılan küme (cluster) yapısının; asenkron olarak İzmir’de bulunan yerel diskli sanallaştırılmış ortama replikasyonu.

Senaryo 7: VMware-HyperV platformu ile sanallaştırılan cluster yapısının; asenkron olarak İzmir’de bulunan cluster altyapılı ortama replikasyonu.

Senaryo 8: VSAN ile senkron şekilde replikasyon RTO RPO 0

Senaryo 9: RecoverPoint kullanılarak, iki farklı konum arasındaki ağ gecikmelerine bağlı olarak senkron veya asenkron şekilde VMware altyapısında replikasyonu.